Училища в:


Проверка на резултатите от изпита след 7-ми клас:

Новини:

Статистика резултати след 7 клас София 2011 БЕЛ
10.06.2011 г.

Статистика с успеваемостта след 7клас. Обща статистика на всички резултати за София към дата 10.06.2011 по Математика...

прочетете цялата новина

Статистика резултати след 7 клас София 2011 БЕЛ
10.06.2011 г.

Статистика с успеваемостта след 7клас. Обща статистика на всички резултати за София към дата 10.06.2011 по БЕЛ....

прочетете цялата новина

Статистика резултати след 7 клас Варна 2011
10.06.2011 г.

Статистика резултати след 7 клас Варна 2011 по БЕЛ и Математика....

прочетете цялата новина

73 СОУ 'Владислав Граматик'

Минимален бал за прием по години:

 • 2010 г. 31.284
 • 2009 г. 29.680

Прием в 1 клас


През учебната 2011/2012 година ще бъдат приети 5 паралелки по 24 ученици.

График на дейностите по приема:

2 – 16 май – подаване на заявления;

3 юни (след 17 часа) – обявяване на списъка с приети деца;

6 – 9 юни – диагностика и записване на приетите.

На 23 и 24 март 73.СОУ обявява дни на отворените врати.

Желаещите ще имат възможност да присъстват на представянето на училището и да се запознаят с учителите, които ще поемат първи клас.

Срещите ще се проведат от 18,30 часа в учителската стая.

Критерии за подбор на ученици в първи клас:

 

1. Брат или сестра в 73. СОУ – 20 точки.

2. Деца на служители, работещи в системата на средното образование – 20 точки.

3. Местоживеене в района на училилето – 20, 15, 10 или 5 точки.

4. Месторабота на родителите в района на училището – 10, 8, 6 или 4 точки.

5. Деца на бивши ученици в 73. СОУ – 10 точки.

 

Забележка: Деца на учители и служители в училището ще се приемат с предимство.

 

Приложение №1: По критерий 3 моля вижте приложената карта. Район I (ограден с червено) носи 20 т., район II (ограден с розово) носи 15 т., а район III (ограден със синьо) - 10 т. Районите в близост до училището, например като “Бели брези“ и “Борово“, носят 5 т.

 

По критерий 4 район I носи 10 т., район II – 8 т., район III – 6 т., а районите в близост – 4 т.

 

Броят на паралелките и броят на децата в тях, графикът на дейностите и критериите за подбор са приети на заседание на Педагогическия съвет на 13. 01. 2011 г. (протокол № 5).

Училищното ръководство си запазва правото на промени след решение на ПС.

За равномерното разпределение по паралелки е желателно приетите деца да преминат на предварителна диагностика. Тя ще бъде проведена по график от 6 до 9 юни. Графикът ще бъде обявен заедно с изнасянето на списъка с приетите.

 

Необходими документи за прием:    

    1. Заявление по образец

    2.  Копие от акта за раждане. 

    3.  Оригинално удостоверение за завършена подготвителна група.

Прием след 7 клас


След 7 клас се приемат 112 ученика в 73 СОУ разпределени на квоти - 56 момчета и 56 момичета. Полагат се приемни изпити по БЕЛ и Математика и се взимат оценките от дипломата за формиране на бал.

73 СОУ предлага профили:

 • Английски и Математика
 • Руски и Математика
 • Руски и БЕЛ
 • Френски и БЕЛ
 • Френски с Математика

Минимален бал 2010г.


73 СОУ минимален бал момичета по профили:

 • Английски език с Математика - 33.714
 • Руски език с БЕЛ - 33.250
 • Френски език с БЕЛ - 32.964
 • Руски език с Математика - 32.894
 • Френски език с Математика - 32.714

73 СОУ минимален бал момчета по профили:

 • Английски език с Математика - 32.714
 • Руски език с Математика - 31.858
 • Руски език с БЕЛ - 31.856
 • Френски език с БЕЛ - 31.356
 • Френски език с Математика - 31.322