Училища в:


Проверка на резултатите от изпита след 7-ми клас:

Новини:

Статистика резултати след 7 клас София 2011 БЕЛ
10.06.2011 г.

Статистика с успеваемостта след 7клас. Обща статистика на всички резултати за София към дата 10.06.2011 по Математика...

прочетете цялата новина

Статистика резултати след 7 клас София 2011 БЕЛ
10.06.2011 г.

Статистика с успеваемостта след 7клас. Обща статистика на всички резултати за София към дата 10.06.2011 по БЕЛ....

прочетете цялата новина

Статистика резултати след 7 клас Варна 2011
10.06.2011 г.

Статистика резултати след 7 клас Варна 2011 по БЕЛ и Математика....

прочетете цялата новина

31 СУЧЕМ 'Иван Вазов'

Минимален бал за прием по години:

 • 2010 г. 27.017
 • 2009 г. 25.392

Прием в 1 клас


За учебната 2011/2012 г. ще бъдат приети 96 ученици в 1 клас, разпределени в 4 паралелки.


График на дейностите:

 1. Подаване на заявление – от 01.02. до 28.05.2011 г.
 2. Изнасяне на списък с класираните ученици – 01.06.2011 г.
 3. Записване на класираните ученици – 2 и 3.06.2011 г. (по график)
При записването присъства детето, с което в същия ден се провежда събеседване в присъствието на педагогическите съветници (целта е разпределяне на децата в паралелки).
 1. Изнасяне на списъците по паралелки – 10.06.2011 г.
 2. Първа родителска среща по паралелки – 14.06.2011 г.
 3. Следваща родителска среща – 07.09.2010 г.

Критерии за класиране:
1.  Местоживеене в района на училището – 15 точки.
2.  Друго дете в семейството обучаващо се в училището – 10 точки.
3.  Месторабота на родителите в района на училището – 5 точки.
4.  Специфични случаи (с необходими документи) – 10 точки.

Необходими документи за класиране и за записване:
1. При подаване на заявление се представят:
-       лична карта на родителя за удостоверяване на адресната регистрация;
-       служебна бележка от местоработата на родителя (ако родителя работи в района на училището);
-       за специфичните случаи – съответните документи
2. При записване на класираните ученици се представят:
-       оригинално удостоверение за завършена подготвителна група/клас;
-       копие от акта за раждане на детето;
 Забележка: Ако в този срок удостоверението не бъде представено, ще се счита за отказ от заявлението и ще бъде прието следващото по ред дете в списъка.


Прием след 7 клас


След 7 клас 31 СУЧЕМ приема 6 паралелки общо  174 ученици. Разпределени са на профили 4 'Чуждоезикови' и 2 'Технологичен-стопански мениджмънт'. Учениците могат да избират между английски, немски и испански.

Минимален бал за 2010г


31 СУЧЕМ минимален бал:

 • Профил 'Чуждоезиков' Английски и Испански език - 31.714
 • Профил 'Чуждоезиков' Английски и Немски език - 30.572
 • Профил 'Чуждоезиков' Испански и Английски език - 30.500
 • Профил 'Чуждоезиков' Немски и Английски език - 30.320
 • Профил 'Технологичен-стоп. мениджмънт' с Англ. език - 28.589
 • Профил 'Технологичен-стоп. мениджмънт' с Немски език - 27.017

Забележка: В 31 СУЧЕМ няма разпределение по квоти на момичета и момчета.