Училища в:


Проверка на резултатите от изпита след 7-ми клас:

Новини:

Статистика резултати след 7 клас София 2011 БЕЛ
10.06.2011 г.

Статистика с успеваемостта след 7клас. Обща статистика на всички резултати за София към дата 10.06.2011 по Математика...

прочетете цялата новина

Статистика резултати след 7 клас София 2011 БЕЛ
10.06.2011 г.

Статистика с успеваемостта след 7клас. Обща статистика на всички резултати за София към дата 10.06.2011 по БЕЛ....

прочетете цялата новина

Статистика резултати след 7 клас Варна 2011
10.06.2011 г.

Статистика резултати след 7 клас Варна 2011 по БЕЛ и Математика....

прочетете цялата новина

128 СОУ 'Алберт Айнщайн'

Минимален бал за прием по години:

  • 2010 г. 20.679

Прием в предучилищни групи в самостоятелен кабинет с изучаване на английски език. НОВО: целодневни занимания

Български и английски език, математика,околен свят, екология,музика, танци, театър, изобразително и приложно изкуство, конструиране, спорт, и игри. Висококвалифицирани специалисти, медицинско наблюдение. За контакти: Венета Минкова-0889-70-80-07

Прием в първи клас :
Целодневно обучение в самостоятелни стаи, обзаведени и украсени в зависимост от възрастовите особености на децата;
Чуждоезиково обучение по английски език – с видеоуроци и мултимедийни презентации;
Самостоятелна подготовка в сборни групи;
Спортни дейности;  
Зелени училища. 

Прием след завършен седми клас:
Приемът на ученици в 8 клас се осъществява съгласно Наредба №11 от 28 март 2005 г. на МОН за приемане на ученици в държавни и общински училища след успешно положени изпити по български език и литература и математика. 
Учениците ще бъдат приемани в една паралелка профил Технологичен - “Стопански мениджмънт”, със срок на обучение 5 години. Обучението им   се извършва по утвърден от МОН  учебен план. Обучението в 8 клас е по програмите на езиковите гимназии, като чуждоезиковото обучение е на английски език.

Учениците ще бъдат приемани в паралелка профил Технологичен – „Стопански мениджмънт” :

Технологичен профил: Стопански мениджмънт – с интензивно изучаване на английски език и руски/немски по избор
брой паралелки – 1
срок на обучение – 5 години
профилирани предмети – Технологии, География и икономика, Информационни технологии.

Необходими документи
удостоверение за успешно положени изпити от РИО на МОН;
свидетелство за завършен 7 клас;
молба образец
Прием след завършен 8 клас:
Приемът на ученици в 9 клас се извършва чрез класиране в зависимост от бала на кандидатите в  две паралелки:
a) Профил  технологичен – “Стопански мениджмънт” – 1 паралелка. Балообразуващите предмети са оценките от дипломата по:
български език и литература;
математика;
география и икономика;
история и цивилизация;
английски език.


б) Профил технологичен – “Туризъм” – 1 паралелка. Балообразуващите предмети са оценките от дипломата по:
български език и литература;
математика;
география и икономика;
история и цивилизация;
английски език.
Срокът на обучение е 4 години, като справка за профилиращите предмети и хорариума часове може да се направи в съответния учебен план.

Всяка година в училището се приемат деца в предучилищна група, както и се попълват свободните места в останалите класове.