Училища в:


Проверка на резултатите от изпита след 7-ми клас:

Новини:

Статистика резултати след 7 клас София 2011 БЕЛ
10.06.2011 г.

Статистика с успеваемостта след 7клас. Обща статистика на всички резултати за София към дата 10.06.2011 по Математика...

прочетете цялата новина

Статистика резултати след 7 клас София 2011 БЕЛ
10.06.2011 г.

Статистика с успеваемостта след 7клас. Обща статистика на всички резултати за София към дата 10.06.2011 по БЕЛ....

прочетете цялата новина

Статистика резултати след 7 клас Варна 2011
10.06.2011 г.

Статистика резултати след 7 клас Варна 2011 по БЕЛ и Математика....

прочетете цялата новина

Втора АЕГ 'Томас Джеферсън'

Общинско училище Втора АЕГ 'Томас Джеферсън'

(8 - 12 клас)Профил на училището
  • Чуждоезиков

Изучавани езици
  • английски
  • немски
  • руски
  • испански

Допълнителна информация
Втора английска езикова гимназия „Томас Джеферсън” е профилирана столична гимназия с петгодишен курс на обучение и интензивно изучаване на английски език. В кратката си 18-годишна история гимназията се утвърди като водеща в системата на столичното образование. Естествен акцент в обучението е изучаването на чужди езици – английски, немски, испански и руски.

Втора английска езикова гимназия „Томас Джеферсън” е профилирана столична гимназия с петгодишен курс на обучение и интензивно изучаване на английски език. В кратката си 18-годишна история гимназията се утвърди като водеща в системата на столичното образование. Естествен акцент в обучението е изучаването на чужди езици – английски, немски, испански и руски.

Материална база

Класните стаи са основно ремонтирани през 2007 г., а през текущата учебна година в шест от тях мебелировката е подменена изцяло.

Във 2 АЕГ "Т. Джеферсън" има:
•самостоятелна библиотека, снабдена с учебници, речници, енциклопедии, справочници, списания, с разнообразна литература на български и английски език;
•два компютърни кабинета с високоскоростен интернет;
•нов мултимедиен кабинет с 20 работни места, който се използва активно за нуждите на обучението по всички предмети, за подготовка на реферати, презентации и дискусии.