Училища в:


Проверка на резултатите от изпита след 7-ми клас:

Новини:

Статистика резултати след 7 клас София 2011 БЕЛ
10.06.2011 г.

Статистика с успеваемостта след 7клас. Обща статистика на всички резултати за София към дата 10.06.2011 по Математика...

прочетете цялата новина

Статистика резултати след 7 клас София 2011 БЕЛ
10.06.2011 г.

Статистика с успеваемостта след 7клас. Обща статистика на всички резултати за София към дата 10.06.2011 по БЕЛ....

прочетете цялата новина

Статистика резултати след 7 клас Варна 2011
10.06.2011 г.

Статистика резултати след 7 клас Варна 2011 по БЕЛ и Математика....

прочетете цялата новина

СПГЕ 'Джон Атанасов'

Държавно училище СПГЕ 'Джон Атанасов'

(8 - 12 клас)Профил на училището
  • Информационни технологии
  • Технологичен

Допълнителна информация
Софийска професионална гимназия по електроника “Джон Атанасов”/СПГЕ/ е държавна професионална гимназия. От 1968 г. до сега са дипломирани над 5930 техници по специалността “Електронна техника”- профили “Електронно-изчислителна техника” и “Промишлена електроника”. Ядрото на професионална подготовка сега включва професиите “Програмист”,  “Техник на компютърни системи” и “Техник на електронна техника”, създадени от програма PHARE в рамките на проекта “Усъвършенстване на професионалното обучение и образование”, развити и актуализирани с новите Държавни образователни изисквания /ДОИ/ в 2004г. По тази професии се обучаватв 5 специалности ученици след 7 и 8 клас в общо 39 паралелки. За учебната 2005/06г. СПГЕ има общо 987 ученика и 88 учители. Почти половината от учениците са с интензивно обучение на западен език /английски или немски/ и втори чужд език. Приемът е с конкурсен изпит по математика и бълг.език и литература. Интересът на столичните ученици към гимназията е висок и това подържа много висок конкурсен бал.  

Материална база

СПГЕ разполага с:
  •  9 компютърни зали, общо с 107 работни места PC
  •  NT сървър
  •  компютърна локална мрежаNovell
  •  Internet за всеки учебен компютър и за библиотеката
  •  лазарни принтери
  •  скенер.