Училища в:


Проверка на резултатите от изпита след 7-ми клас:

Новини:

Статистика резултати след 7 клас София 2011 БЕЛ
10.06.2011 г.

Статистика с успеваемостта след 7клас. Обща статистика на всички резултати за София към дата 10.06.2011 по Математика...

прочетете цялата новина

Статистика резултати след 7 клас София 2011 БЕЛ
10.06.2011 г.

Статистика с успеваемостта след 7клас. Обща статистика на всички резултати за София към дата 10.06.2011 по БЕЛ....

прочетете цялата новина

Статистика резултати след 7 клас Варна 2011
10.06.2011 г.

Статистика резултати след 7 клас Варна 2011 по БЕЛ и Математика....

прочетете цялата новина

127 СОУ 'Иван Денкоглу'

Общинско училище 127 СОУ 'Иван Денкоглу'

(1 - 12 клас)Профил на училището
  • Чуждоезиков

Изучавани езици
  • английски

Допълнителна информация

История на училището

127 СОУ "Иван Николаевич Денкоглу" е модерно училище, което посреща своята 170 годишнина със самочувствие и гордост. В него се обучават повече от 800 ученици. Съвременната материална база и уютът в училището го правят предпочитано и желано. 127 СОУ през учебната 2008 - 2009 година постигна значителни успехи в стремежа към подобряване на състоянието на сградния фонд. С положените усилия от ръководството, училищното настоятелство и родители, успяхме да бъдем включени в проекта за инвестиционна програма на Столична община. На заседание на СОС тази програма бе одобрена. Въпреки значително намаления бюджет на града за извършване на основни ремонтни дейности, за училището са отпуснати 100 000 лева. Това позволи да се извърши най-наложителното. Бяха отремонтирани 2 ученически тоалетни и прилежащите към тях съблекални. Ремонтът им бе извършен бързо качествено и с много добри материали. Това доведе до всеобщото одобрение на инициативата от училищната общественост. Може би най-сериозното постижение бе цялостната подмяна на вътрешната дограма – врати на класни стаи, кабинети, други помещения. Старите врати не бяха сменяни от построяването на сградата и се намираха в много лошо състояние.