Училища в:


Проверка на резултатите от изпита след 7-ми клас:

Новини:

Статистика резултати след 7 клас София 2011 БЕЛ
10.06.2011 г.

Статистика с успеваемостта след 7клас. Обща статистика на всички резултати за София към дата 10.06.2011 по Математика...

прочетете цялата новина

Статистика резултати след 7 клас София 2011 БЕЛ
10.06.2011 г.

Статистика с успеваемостта след 7клас. Обща статистика на всички резултати за София към дата 10.06.2011 по БЕЛ....

прочетете цялата новина

Статистика резултати след 7 клас Варна 2011
10.06.2011 г.

Статистика резултати след 7 клас Варна 2011 по БЕЛ и Математика....

прочетете цялата новина

НПМГ 'Академик Любомир Чакалов'

Държавно училище НПМГ 'Академик Любомир Чакалов'

(8 - 12 клас)Профил на училището
  • Математика и информатика
  • Биология
  • Науки за земята

Изучавани езици
  • английски
  • френски
  • немски
  • руски
  • испански

Допълнителна информация

В Националната природо-математическа гимназия се обучават над 1000 ученика в 40 паралелки, обособени в следните профили: Математика и информатика , Физика, Химия, Биология и биотехнологии, Науки за земята.

Профилирането се осъществява чрез съвместна учебна работа със съответните факултети на Софийски университет. Всички профили са със засилено изучаване на английски език, математика и информационни технологии. Лицейната форма завършва с изпит, провеждан от СУ. Висока оценка, получена на този изпит, се признава за успешно положен конкурсен изпит в Университета.

Обучението по специалните предмети се провежда от преподаватели на СУ, БАН и учители от НПМГ с висока квалификация. Обучението по хуманитарните предмети също е на много високо ниво. Учениците на НПМГ се представятотлично на национални и международни олимпиади и състезания не само в областта на природо-научните дисциплини, но също и в областта на хуманитарните науки, изкуствата и спорта.