Училища в:


Проверка на резултатите от изпита след 7-ми клас:

Новини:

Статистика резултати след 7 клас София 2011 БЕЛ
10.06.2011 г.

Статистика с успеваемостта след 7клас. Обща статистика на всички резултати за София към дата 10.06.2011 по Математика...

прочетете цялата новина

Статистика резултати след 7 клас София 2011 БЕЛ
10.06.2011 г.

Статистика с успеваемостта след 7клас. Обща статистика на всички резултати за София към дата 10.06.2011 по БЕЛ....

прочетете цялата новина

Статистика резултати след 7 клас Варна 2011
10.06.2011 г.

Статистика резултати след 7 клас Варна 2011 по БЕЛ и Математика....

прочетете цялата новина

НФСГ

Държавно училище НФСГ

(8 - 12 клас)Профил на училището
  • Икономика
  • Мениджмънт

Изучавани езици
  • английски
  • френски
  • немски

Допълнителна информация

Информация за НФСГ

През всичките години на съществуването си гимназията е оставила богати традиции с подготовката на специалисти със средно икономическо образование. Професионалният облик на завършващите се характеризира с богата общообразователна подготовка, чуждоезикови знания, актуална икономическа подготовка по теория и практика, умения за приложение на компютърно - информационните технологии в бизнес комуникациите и общуването.


Образователно-възпитателните дейности се осъществяват в близко сътрудничествосъс звена на финансово-счетоводната практика, научни и културни институти, културно информационните центрове на европейските страни. С тяхна помощ се осъвременява и модернизира учебно-материалната база.


Успешно бяха реализирани мащабни образователни проекти с Република Австрия по  специалностите Икономика и мениджмънт и Предприемачество и мениджмънт.


С помощта на австрийската страна по рамковата програма ЕСО – NЕТ бе изграден модерен Учебно-тренировъчен център по икономика, в който работят Учебно-тренировъчни фирми, като се симулира реална бизнес среда. Учебните фирми убедително се представят на национални и международни панаири.


В рамките на българо-австрийски Мечинг гранд проект на Фондация "Ротари" - "Млад предприемач", работи Импулсен център за обучение по предприемачество.


Екипи от Гимназията работят в международни проекти по Програмата "Коменски - Сократес". От 2010 г. НФСГ е партньор в международен проект по секторна програма "Леонардо" - Трансфер на иновации, на тема "Услуги по професионално ориентиране и  развитие на предприемаческия дух в учениците от средните училища II – CGSEII"