Училища в:


Проверка на резултатите от изпита след 7-ми клас:

Новини:

Статистика резултати след 7 клас София 2011 БЕЛ
10.06.2011 г.

Статистика с успеваемостта след 7клас. Обща статистика на всички резултати за София към дата 10.06.2011 по Математика...

прочетете цялата новина

Статистика резултати след 7 клас София 2011 БЕЛ
10.06.2011 г.

Статистика с успеваемостта след 7клас. Обща статистика на всички резултати за София към дата 10.06.2011 по БЕЛ....

прочетете цялата новина

Статистика резултати след 7 клас Варна 2011
10.06.2011 г.

Статистика резултати след 7 клас Варна 2011 по БЕЛ и Математика....

прочетете цялата новина

Статистика резултати след 7 клас София 2011 БЕЛ

10.06.2011 г.

Статистика за резултатите в София към дата 10.06.2011г

* - с натрупване

Статистика за София с оценки от изпита след 7 клас по Математика

В интервала        Общо     *     Мъже Жени
От         До   Брой оценки   *      Брой    *      Брой    *
2.000 2.999          778         7433    420  3804  358    3629
3.000 3.499          1832       5601    986  2818  846    2783
3.500 3.999          1567       4034    807  2011  760    2023
4.000 4.499          1414       2620    703  1308  711    1312
4.500 4.999          1160       1460    565   743   595    717
5.000 5.499          945         515      486   257   459    258
5.500 6.000          515           0        257   0       258    0