Училища в:


Проверка на резултатите от изпита след 7-ми клас:

Новини:

Статистика резултати след 7 клас София 2011 БЕЛ
10.06.2011 г.

Статистика с успеваемостта след 7клас. Обща статистика на всички резултати за София към дата 10.06.2011 по Математика...

прочетете цялата новина

Статистика резултати след 7 клас София 2011 БЕЛ
10.06.2011 г.

Статистика с успеваемостта след 7клас. Обща статистика на всички резултати за София към дата 10.06.2011 по БЕЛ....

прочетете цялата новина

Статистика резултати след 7 клас Варна 2011
10.06.2011 г.

Статистика резултати след 7 клас Варна 2011 по БЕЛ и Математика....

прочетете цялата новина

35 СОУ 'Добри Войников'

Минимален бал за прием по години:

 • 2010 г. 28.750
 • 2009 г. 27.000

Прием след 7 клас


След 7 клас 35 СОУ приема 5 паралелки с по 28 ученици. Училището предлага възможност за получаване на немска 'Sprachdiplom' и френска диплома. За получаване на такава диплома се полага допълнителен изпит съответно по немски или френски език. За изучаващите руски език училището подготвя своите ученици за получаване на сертификат 'Прагово ниво'.

35 СОУ предлага езикови профили:
 • Немски, Руски и Английски език
 • Немски, Руски и БЕЛ - 2 паралелки
 • Френски, Руски и Английски език
 • Френски, Руски и БЕЛ

Минимален бал за 2010г


НФСГ минимален бал момичета Икономика и мениджмънт с:

 • Немски, Руски и Английски език - 32.356 (14 момичета и 14 момчета)
 • Немски, Руски и БЕЛ - 31.536
 • Френски, Руски и Английски език - 30.106 (няма разпределение по квоти)
 • Френски, Руски и БЕЛ - 29.250

НФСГ минимален бал момчета Икономика и мениджмънт с:

 • Немски, Руски и Английски език - 30.250 (14 момичета и 14 момчета)
 • Френски, Руски и Английски език - 30.106 (няма разпределение по квоти)
 • Френски, Руски и БЕЛ - 29.250
 • Немски, Руски и БЕЛ - 28.750