Училища в:


Проверка на резултатите от изпита след 7-ми клас:

Новини:

Статистика резултати след 7 клас София 2011 БЕЛ
10.06.2011 г.

Статистика с успеваемостта след 7клас. Обща статистика на всички резултати за София към дата 10.06.2011 по Математика...

прочетете цялата новина

Статистика резултати след 7 клас София 2011 БЕЛ
10.06.2011 г.

Статистика с успеваемостта след 7клас. Обща статистика на всички резултати за София към дата 10.06.2011 по БЕЛ....

прочетете цялата новина

Статистика резултати след 7 клас Варна 2011
10.06.2011 г.

Статистика резултати след 7 клас Варна 2011 по БЕЛ и Математика....

прочетете цялата новина

126 ОУ 'П.Ю.Тодоров'

Общинско училище 126 ОУ 'П.Ю.Тодоров'

(1 - 8 клас)Изучавани езици
  • английски

Допълнителна информация

История на училището

Училището е създадено през 1953  година и
носи името на бележития български писател
Петко Юрданов Тодоров. Основна, голяма сграда, в която се намират кабинетите по всички предмети, два физкултурни салона, мултимедийна прожекционна зала, стол за хранене и бюфет; по-малка сграда, в която учат подготвителните групи, първи клас и занималните.Училището разполага вече и с интерактивна мултимедийна бяла дъска–компютър, което прави обучението на децата в училището съизмеримо с това на децата от целия Европейски съюз, Канада и САЩ, защото със софтуера на дъската можем да контактуваме и обменяме опит с преподаватели и ученици от цял свят.