Училища в:


Проверка на резултатите от изпита след 7-ми клас:

Новини:

Статистика резултати след 7 клас София 2011 БЕЛ
10.06.2011 г.

Статистика с успеваемостта след 7клас. Обща статистика на всички резултати за София към дата 10.06.2011 по Математика...

прочетете цялата новина

Статистика резултати след 7 клас София 2011 БЕЛ
10.06.2011 г.

Статистика с успеваемостта след 7клас. Обща статистика на всички резултати за София към дата 10.06.2011 по БЕЛ....

прочетете цялата новина

Статистика резултати след 7 клас Варна 2011
10.06.2011 г.

Статистика резултати след 7 клас Варна 2011 по БЕЛ и Математика....

прочетете цялата новина

128 СОУ 'Алберт Айнщайн'

Общинско училище 128 СОУ 'Алберт Айнщайн'

(1 - 12 клас)Профил на училището
  • Чуждоезиков
  • Хуманитарен
  • Математика
  • Мениджмънт

Изучавани езици
  • английски

Допълнителна информация

История на училището

Съвременно обучение, датиращо от 35 години, основаващо се на заложените традиции в българското образование и утвърдените държавни стандарти. Училището разполага с богата материално-техническа база: 4 компютърни кабинета, мултимедиен кабинет, две независими интернет връзки, фонетичен кабинет, видео система обхващаща всички кабинети със собствено студио, кино зала и домашно кино, актова зала.

Възпитаниците на 128 СОУ получават висока езикова и общообразователна подготовка за успешно кандидатстване във ВУЗ и професионална реализация.

Основната стратегическа цел, която училището си е поставило е осигуряването на най-високо ниво на общообразователна, езикова и профилирана подготовка, интелектуално, нравствено и физическо развитие на своите ученици, с оглед повишаване на конкурентноспособността им за продължаване на образованието им в страната и чужбина и успешната им реализация на пазара на труда.

Постигането на основните цели и произтичащите от тях задачи води до такова ниво на знания и умения на учениците, което да им позволи да продължат образованието си по желаната от тях специалност или да се реализират като добри специалисти с дипломите си за средно образование. В тази връзка нашето училище изгражда свой собствен облик, който да отговаря на новите потребности на учениците и обществото и който да бъде съобразен с новите тенденции и методи в образованието. Работата в училището е насочена към най-новите изисквания на века, в който неговите възпитаници ще се реализират творчески и професионално. Ние възпитаме и подготвяме млади хора с високо гражданско съзнание и с положително отношение към непреходните ценности на човечеството.