Училища в:


Проверка на резултатите от изпита след 7-ми клас:

Новини:

Статистика резултати след 7 клас София 2011 БЕЛ
10.06.2011 г.

Статистика с успеваемостта след 7клас. Обща статистика на всички резултати за София към дата 10.06.2011 по Математика...

прочетете цялата новина

Статистика резултати след 7 клас София 2011 БЕЛ
10.06.2011 г.

Статистика с успеваемостта след 7клас. Обща статистика на всички резултати за София към дата 10.06.2011 по БЕЛ....

прочетете цялата новина

Статистика резултати след 7 клас Варна 2011
10.06.2011 г.

Статистика резултати след 7 клас Варна 2011 по БЕЛ и Математика....

прочетете цялата новина

10 СОУ 'Теодор Траянов'

Общинско училище 10 СОУ 'Теодор Траянов'

(1 - 12 клас)Профил на училището
  • Чуждоезиков
  • Математика и информатика
  • Изобразително изкуство
  • Фотография
  • Български език и литература

Изучавани езици
  • английски

Допълнителна информация

Училището е създадено през 1975 година като Основно училище (ОУ).

През 1997 година е преобразувано в Средно общообразователно училище (СОУ).

Училището е първото в България, което работи по програмата "Стъпка по стъпка" на фондация "Отворено общество" и е образователен модел за другите училища в страната.

Училището разполага с оборудвана фотолаборатория, специализирани ателиета по изобразително изкуство, 4 компютърни зали, стол, стая за родители.

Училището разполага с висококвалифицирани преподаватели, които са базови учители към Софийския Университет.

Родителите получават компетентна помощ за възпитанието на децата си от педагогически съветник.

На учениците се дава възможност да участват в международни прояви.

Развива се като училище с основна насоченост "Изобразително изкуство" от 1990 година (1- 12 клас), с "Хореография" от 1993г. "Фотография и журналистика"- 1997г.

По настоящем осъществява прием в профилирани паралелки по "Изобразително изкуство", "Рекламен дизайн", "Компютърна графика" с интензивно изучаване на английски език. Притежава оборудвани четири компютърни кабинета.